SOS Wioski Dziecięce w Polsce
SOS Wioski Dziecięce w Polsce

W 1949 r. Austriak Hermann Gmeiner założył Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce i wybudował razem z przyjaciółmi pierwszą Wioskę Dziecięcą SOS w Imst, w Austrii. W 1982 r. została otwarta Akademia Hermanna Gmeinera w Innsbruck, w Austrii, jako ośrodek szkoleniowy dla pracowników SOS z całego świata, miejsce spotkań międzynarodowych oraz centrum rozwoju koncepcji opieki nad dzieckiem i wychowania w Wioskach Dziecięcych. Dziś organizacja niesie pomoc dziesiątkom tysięcy dzieci na wszystkich kontynentach w 131 krajach świata.

 
makieta1.jpg
W karlińskiej wiosce znajduje się 18 domków w tym 14 mieszkalnych. Częśc domków od września 2005 r. jest już zamieszkana, docelowo znajdzie tu swoje miejsce na ziemi, troskliwą opiekę i ciepło rodzinne około stu sierot.

    W karlińskiej wiosce znajduje się 18 domków w tym 14 mieszkalnych. Częśc domków od września 2005 r. jest już zamieszkana, docelowo znajdzie tu swoje miejsce na ziemi, troskliwą opiekę i ciepło rodzinne około stu sierot. Wioska Dziecięca SOS jest miejscem opieki i wychowania opuszczonych i osieroconych dzieci. To nie tylko osiedle kilkunastu domków, ale przede wszystkim wspólnota społeczna, miejsce, za którym się tęskni, do którego się wraca. Tutaj dzieci znajdują na nowo dom, mamę, rodzinę i życzliwych ludzi. Dom, który zapewnia swoim małym mieszkańcom całkowite poczucie bezpieczeństwa, realizację potrzeb miłości, uznania i szacunku. Jest to najlepszy sposób, aby zapewnić dzieciom warunki zdrowego rozwoju.   Stowarzyszenie Wioski Dziecięce SOS jest apolityczną organizacją dobroczynną. Dlatego też zarówno realizacja tej inwestycji, jak i podstawowego celu Stowarzyszenia jakim jest opieka nad potrzebującymi dziećmi, jest możliwa dzięki moralnemu, finansowemu i rzeczowemu wsparciu darczyńców, przyjaciół i patronów dzieci.

    Koncepcja pedagogiczna Wiosek Dziecięcych SOS zakłada konieczność zapewnienia osieroconemu dziecku troskliwej opieki ze strony matki zastępczej i nie rozdzielania rodzeństwa, a także zamieszkania przez dziecko wraz z mamą i rodzeństwem w jednym z domków na terenie Wioski SOS. Do Wiosek Dziecięcych trafiają dzieci z domów dziecka oraz pogotowia opiekuńczego. Są to sieroty naturalne lub społeczne. W polskich Wioskach SOS ponad 80% dzieci pochodzi z rodzin patologicznych. Rodzice tych dzieci zostali pozbawieni przez sąd praw rodzicielskich, a dzieci skierowano do placówek opiekuńczych. Wioski są szczególnie potrzebne dzieciom posiadającym liczne rodzeństwo. Takie rodzeństwa mieszkają często w różnych domach dziecka, a umieszczenie ich w rodzinach zastępczych lub adopcyjnych nie zawsze jest możliwe. Dlatego właśnie te dzieci mogą niezawodnie liczyć na kompensację swego sieroctwa i zbudowanie nowych więzi rodzinnych w Wiosce Dziecięcej SOS.


wioska_1_mini1.jpg
Koncepcja wioski opiera się na 4 fundamentach:
  • Matka - każde osierocone dziecko ma nową matkę. Matki zastępcze to kobiety, które decydują się poświecić całe swoje życie powierzonym dzieciom. Otaczają te dzieci nie tylko troską i opieką, ale także miłością.

  • Rodzeństwo - rodzina w Wiosce Dziecięcej składa się zazwyczaj z 7-8 dzieci w różnym wieku, które żyją wraz ze swoją nową mamą jak naturalna rodzina. Rodzeństwa naturalne nigdy nie są rozdzielane.

  • Dom - dzieci wychowują się w warunkach optymalnie zbliżonych do rodzinnych - w domu, w którym każde dziecko ma swoje miejsce - łóżko, półkę na książki i szafkę, ale także określone obowiązki, czyli pomoc w opiece nad młodszym rodzeństwem, robienie drobnych zakupów itd. Dom pozostaje dla dzieci zawsze ich domem rodzinnym, do którego wracają także jako ludzie dorośli.

  • Wioska - zorganizowana społeczność, na którą składa się około 14 domów rodzinnych, dom dyrektora i pomieszczenia dla pedagogów, psychologa oraz logopedy. Wioski lokalizowane są na obrzeżach miast, ale dzieci uczęszczają do szkół publicznych i zawierają przyjaźnie poza terenem Wioski - w pełni uczestnicząc w życiu społecznym. Wioski zostały zorganizowane w taki sposób, aby matki mogły skoncentrować się głównie na wychowywaniu dzieci, znajdując wsparcie u specjalistów. Sprawy organizacyjne przejął dyrektor Wioski, który również z racji swego wykształcenia pedagogicznego wspiera fachową pomocą matki i resztę specjalistów, czuwających nad procesem wychowawczym dzieci.

wioska_2_mini1.jpg


Wioski Dziecięce w Polsce:


Wioska Dziecięca SOS w Biłgoraju

Wioska powstała 31 maja 1984 roku. Otwarcia Wioski dokonał Hermann Gmeiner, twórca Wiosek Dziecięcych SOS na świecie. Dotychczas znalazło tutaj swój dom 237 dzieci, 62 już się usamodzielniło, 26 założyło swoje rodziny. Obecnie mieszka w Wiosce 83 dzieci. Od czterech lat, raz w roku Wioska organizuje Spartakiadę Sportowo - Integracyjną "Wygrajmy Razem" dla dzieci i młodzieży ze wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego Biłgoraja.
W Biłgoraju działa również Dom Rodzinny "Puchatek" dla dzieci czasowego pobytu. Obecnie w "Puchatku" przebywa 10 dzieci.

Kontakt: Dyrektor Ludwik Zboch
ul. Zielna 132
23-400 Biłgoraj
tel./ fax (084) 686 28 73
e-mail: sos@roztocze.com.pl
 

Wioska Dziecięca SOS w Kraśniku

Wioska powstała 19 września 1992 roku. Oficjalnego otwarcia dokonał Helmut Kutin - prezydent SOS Kinderdorf International. Dotychczas znalazło tu dom 161 dzieci, 32 usamodzielniło się, natomiast 5 założyło swoje rodziny. Obecnie mieszka tutaj 85 dzieci w 14 rodzinach. Co roku w Wiosce organizowany jest "Bieg po uśmiech" - impreza sportowa dla wszystkich dzieci mieszkających w Kraśniku.

Kontakt: Dyrektor Wojciech Czepczyński
ul. H. Gmeinera 8
23-204 Kraśnik
tel. (081) 825 86 22
tel./ fax (081) 825 87 90
e-mail: soskrasnik@poczta.onet.pl


Wioska Dziecięca SOS w Siedlcach

Została ona otwarta 10 czerwca 2000 roku. Mieszka w niej 71 dzieci w 12 rodzinach. Co roku w Wiosce odbywa się festyn rekreacyjno - sportowy "O uśmiech dziecka". Jest to impreza lokalna, w której uczestniczą nie tylko dzieci z Wioski, ale także mieszkańcy Siedlec.

Kontakt: Dyrektor Jerzy Mitura
ul. Dzieci Zamojszczyzny 37
08-110 Siedlce
tel. (025) 643 40 77
fax (025) 632 96 66
e-mail: wioskasos@siedlce.cc

Wioska Dziecięca SOS w Karlinie

Kontakt: Dyrektor Tomasz Rusiecki
u. Kościuszki 48
78 - 230 Karlino
tel/ fax +48 94 /  311-02-80
karlino@sos-wd.org

 mur.jpg
Wmurowanie aktu erekcyjnego - od lewej: R. Kucha - Prezes Stowarzyszenia SOS, W. Miśko - Burmistrz MiG Karlino, S. Wziątek - wojewoda zachodniopomorski, K. Modliński - wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego, M. Zemanek Dyrektor Regionalny Stowarzyszenia Kinderdorf International- i K. Bagiński - Starosta powiatu białogardzkiego.

Numer konta, na który można wpłacać pieniądze na budowę nowej Wioski SOS:

31 1060 0076 0000 3210 0002 6400

Wpłat gotówkach na hasło "Wioski SOS" można dokonywać w placówkach Banku BPH S.A. w całej Polsce. Bank nie pobiera opłat.

sos_logo.gif
 

http://www.sos-wd.org/
 
Kalendarium Imprez
«  Lipiec 2015   »
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So
Nd
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgłoś imprezę
 
Copyright Urząd Miasta i Gminy Karlino Created by CONCEPT Intermedia


Strona internetowa została rozbudowna ze środków unijnych. Dofinansowano z PIW INTERREG III A. Zrealizowano w ramach realizacji projektu: Rozwijanie informacji, promocji i doradztwa o walorach turystycznych i możliwościach współpracy polsko - niemieckiej w gminie Karlino.